Megközelítések. Versantológia. Pozsony: Madách Kiadó. 1980.

Mühely ´80. Versantológia. Bratislava: Madách Kiadó. 1980.

Gondolatok az anyanyelvről. In: A hűség nyelve. Pozsony: Madách Kiadó. 1980. 56-62.

A mullók városa. Meseantológia. Pozsony: Madách Kiadó. 1983.

Öngyilkosságok vizsgálata Dél-Szlovákiában. In: Madách Naptár. 1989. Pozsony: Madách Kiadó. 1988.

Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1918-1989. Budapest: Regio Könyvek. 1990.

Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában. In: Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/1. 166-173.

A kisebbségi lét határvonalai. In: Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1990/2. 167-181.

A nagy kacsintás. A szocialista ember – kisebbségi ember. In: Madách Naptár. 1992. Pozsony. 1991.

Komunikácia, metakomunikácia, agresivita. In: Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Bratislava.Nadácia Milana Šimečku.Ústav Slovenskej literatúry  Slovenskej akadémie vied. 1993. 34-42.

Fedor Gál – Pavol Frič- Hunčík Péter- Christopher Lord: Madarská menšina v Ceskoslovensku (A magyar kisebbség Csehszlovákiában). Praha: Vydavatelstvo GplusG. 1994.

Fedor Gál – Pavol Frič – Hunčík Péter – Christopher Lord: Hungarian minority in Slovakia. Praha: Vydavatelstvo GplusG. 1994.

Bordás Sándor – Pavol Frič – Katarína Haidová – Hunčík Péter – Máthé Róbert: Ellenpróbák – a magyar-szlovák viszony vizsgálata etnopszichológiai módszerekkel. Dunaszerdahely: Nap Kiadó. 1995.

Bordás Sándor – Pavol Frič – Katarína Haidová – Hunčík Péter – Máthé Róbert:

Mýty a kontramýty. Bratislava – Dunajská Streda: Nap Kiadó. 1995.

Bordás Sándor – Pavol Frič – Katarína Haidová – Hunčík Péter – Máthé Róbert:

Counterproof. Bratislava – Dunajská Streda: Nap Kiadó. 1995.

Martin Bútora – Péter Hunčík: Slovensko v šiestom roku transformácie. Súhrnná správa o stave spoločnosti v I.polroku 1995. (Szlovákia az átalakulás hatodik évében.) Bratislava – Dunajská Streda: Márai Sándor Alapítvány- Nap Kiadó. 1995.

Martin Bútora – Péter Hunčík: Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. (Szlovákia 1995. Jelentés a szlovák társadalomról.) Bratislava – Duanjská Streda: Márai Sándor Alapítvány. – Nap Kiadó. 1996.

Konfliktus megoldó tréning. In: Magyarország 2000. Magyarország képe a nagyvilágban. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról. Osiris Kiadó. Budapest, 1997. 357-359.

Martin Bútora – Péter Hunčík: Global report on Slovakia. Comprehensive Analyses From 1995 And Trends From 1996. Bratislava – Dunajská Streda: Márai Sándor Alapítvány – Nap Kiadó. 1997.

Maďarská menšina ve Slovenské republice. In: Ivan Gabal: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha: Vydavatelstvo GplusG. 1999.

Bordás Sándor – Hunčík Péter: FER – Feszültség előrejelző rendszer. Dunaszerdahely: Nap Kiadó. Márai Sándor Alapítvány. 1999.

Bordás Sándor – Hunčík Péter: SPONSystém prognózovania ohnísk napätia. Dunajská Streda: Nap Kiadó. Nadácia Sándora Máraiho. 1999.

Tolmács nélkül. In: Magyarország 2000 IV. Tanácskozás. A magyarság lehetőségei a világban, az ezredfordulón. Custos Kiadó. Budapest, 2000. 197-199.

Bordás Sándor – Hunčík Péter: TAS – Tension Anticipation System. Dunajská Streda: Nap Kiadó. Sándor Márai Foundation. 2000.

Péter Hunčík (ed.): Confidence building in the Carpathian basin. Dunaszerdahely: Márai Sándor Alapítvány. Nap Kiadó. 1999.

Bordás Sándor – Hunčík Péter – Mikulás Domonkos – Stredl Terézia: Együttlét. Egy interetnikus tréning tapasztalatai. Budapest: Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana. 2004.

Fazekas József – Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig. I. kötet.  Somorja-Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó. 2004.

Fazekas József – Hunčík Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. Dokumentumok, kronológia (1989-2004). II. kötet. Somorja-Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet/Lilium Aurum Könyvkiadó. 2005.

Inter-Ethnic Training with Psychodrama Methods. In: International Journal of Healing and Caring – Wholistic Healing Publications. September, 2006. Volume6, No. On-line. Website: http:/www.ijhc.org

Interetnikus tréningek pszichodramatikus módszerekkel. In: WJLF-Évkönyv. I. Budapest: WJLF – Wesley Nyomda. I. (2006/1.) 101-120.

Határeset – regény. Kalligram, 2008, 456 oldal.

2 Comments

2 Reader’s Comments

  1. Mindenkinek javaslom olvasásra:
    Huncik Péter – Határeset, regény. Kalligram Kiadó Pozsony, 2008, 456 oldal.

  2. Miért is?

Írja meg véleményét!